User interests
یک پروکسی یا وی پی ان همچنین می تواند به شما کمک کند تا به وب سایت هایی که در کشور شما مسدود شده اند دسترسی پیدا کنید. اگر در کشوری زندگی می‌کنید که وب‌سایت‌های خاصی مسدود شده‌اند، یک پروکسی یا وی پی ان می‌تواند به شما در دسترسی به آن وب‌سایت‌ها کمک کند.
Friends ( mutual friends)
Recent Updates
    More Stories