مخاطبان هدف شما گروهی از افرادی هستند که محصولات و برند شما را دوست دارند، به طور منظم از شما خرید می کنند و محصول شما را به دوستانشان معرفی میکنند.

مخاطب هدف هر کسب و کار کوچک، کمی متفاوت به نظر می رسد. آنها ممکن است شامل جمعیت شناسی متفاوتی باشند. آموزش دیجیتال مارکتینگ

با این مثال ساده متوجه شدیم که باید از ابتدای شروع دیجیتال مارکتینگ، توجه ویژه ای به رفتار مشتریامون داشته باشیم.