دوده سیلیسی موجب افزایش چشمگیر مقاومت‌های فشاری، کششی و خشمی بتن شده و با طرح اختلال بتن موجب پر شدن خلأ فیلترهای بین سنگدانه‌ها می‌شود. این مسئله باعث دوام و تراکم بتن و ساختار به بوده چسبندگی ذرات بتن است. این دودا به‌علت خواص الکتریکی که در بتن ایجاد می‌کنند مانع ایجاد خوردگی در میل‌گردها و مصالح فولادی در بتن می‌شود. درواقع بتن را فرموله کرده و در مقابل حملات شیمیایی مقاوم می‌سازد. تمامی موارد گفته‌شده باعث می‌شود تا دوام و طول عمر بتن افزایش پیدا کرده و موجب متراکم و کم شدن توده بتن شود. از مهم‌ترین اثرات پودر میکرو سیلیس کاهش نفوذپذیری بتن است. این پودر پتانسیل واکنش قلیایی شدن سنگدانه‌ها را کاهش داده و مقاومت فرسایشی بتن را افزایش می‌دهد.

1 .تولید بتنهایی که در معرض خوردگی قرار دارند.
2 .مناسب برای کف سازی و نماسازی از جمله، کفهای سالنهای و سولههای بزرگ.
3 .استفاده در بتنهای بکار رفته در سدهای بزرگ و کوچک.
4 .برای ساخت کانلها و تونلهای بتنی و همچنین مخازن و منابع آب.
5 .بکارگیری پودر میکروسیلیس در ساخت بتن مورد استفاده در سواحل دریا.
6 .ساخت بتنهایی که در اجرای اسکلهها و پلها استفاده میشوند.