Bay Từ Việt Nam Sang Ức Mất Bao Nhiêu Tiếng?

Từ Việt Nam sang Úc bao nhiêu tiếng  sẽ dao động tùy thuộc vào việc bạn chọn hãng hàng không, bay thẳng hay bay kết nối, và đặc biệt là phụ thuộc vào thời tiết khi bay. 

Trung bình, bay thẳng từ Hồ Chí Minh đến Sydney sẽ rơi vào khoảng 8 giờ 30 phút, và từ Hà Nội đến Sydney mất khoảng 9 giờ 30 phút. Và thời gian từ Hồ Chí Minh đến Melbourne sớm hơn, thường thì chỉ mất khoảng 8 giờ 20 phút để bay.

   
https://www.honghainam.com/ve-may-bay-di-uc.html  
  https://www.click49.net/forum/threads/ve-may-bay-di-uc.629868/
  http://mayfever.crowdfundhq.com/campaigns/ve-may-bay-di-uc
   
  https://code.getnoc.com/honghainam/ve-may-bay-di-uc
   
  https://leetcode.com/discuss/interview-question/2636439/VE-MAY-BAY-DJI-UC
  https://community.aodyo.com/topic/1736/v%C3%A9-m%C3%A1y-bay-%C4%91i-%C3%BAc
  https://forums.mbed.com/u/h_ng_h_i_nam_cong_ty/activity/drafts
   
   
   
  https://discuss.codechef.com/t/ve-may-bay-di-uc/103402
  https://rollbol.com/blogs/1359793/V%C3%89-M%C3%81Y-BAY-%C4%90I-%C3%9AC
   
   
   
   
   
   
  https://gifyu.com/album/iHn
   
   
   
   
   
   
   
  http://community.getvideostream.com/topic/83552/v%C3%A9-m%C3%A1y-bay-%C4%91i-%C3%BAc