Bay Từ Việt Nam Sang Úc Mất Bao Nhiêu Tiếng?

Từ Việt Nam sang Úc bao nhiêu tiếng sẽ dao động tùy thuộc vào việc bạn lựa chọn hãng hàng không, chặng bay thẳng hay bay nối chuyến, và đặc biệt còn phụ thuộc vào thời tiết khi bay. 

Trung bình, thời gian bay thẳng từ Hồ Chí Minh đến Sydney sẽ rơi vào khoảng 8 giờ 30 phút, và từ Hà Nội đến Sydney mất khoảng 9 giờ 30 phút. Và thời gian từ Hồ Chí Minh đến Melbourne sớm hơn, thường thì chỉ mất khoảng 8 giờ 20 phút để bay.