Ketika waktu terhenti, terpaparlah semua perbuatan kita