User interests
  • Chuyên kinh doanh đồng hồ nước các loại như đồng hồ nước sinh hoạt , đồng hồ nước nóng , đồng hồ đo nước thải . at Việt Nam
  • Lives in Hồ Chí Minh
  • From Hải Dương
  • Male
  • Divorced
  • 19/09/1988
  • Followed by people
Friends ( mutual friends)
Recent Updates
    More Stories