Đồng hồ nước
Việt Nam
Các sản phẩm đồng hồ nước chuyên dùng cho hệ thống cấp nước sạch thành phố - nống thôn .
Size DN15 - DN 200
Áp lực 16 bar
Đồng hồ nước được kiểm định và dán tem theo quy chuẩn đo lường lưu lượng của nhà nước
Các sản phẩm đồng hồ nước chuyên dùng cho hệ thống cấp nước sạch thành phố - nống thôn . Size DN15 - DN 200 Áp lực 16 bar Đồng hồ nước được kiểm định và dán tem theo quy chuẩn đo lường lưu lượng của nhà nước
Type
New
Price
$680000 (USD)
Status
In stock
1
0 Comments 0 Shares