Đồng hồ nước nóng Komax DN15
Việt Nam
Đồng hồ nước nóng komax
DN15 - phi 21
Nhiệt độ làm việc 100 độ C
Áp lực 10 bar
Kết nối ren - rắc co xiết
đồng hồ nước nóng komax được lắp đặt cho các hệ thống nước năng lượng mặt trời, nước sản xuất thực phẩm
Đồng hồ nước nóng komax DN15 - phi 21 Nhiệt độ làm việc 100 độ C Áp lực 10 bar Kết nối ren - rắc co xiết đồng hồ nước nóng komax được lắp đặt cho các hệ thống nước năng lượng mặt trời, nước sản xuất thực phẩm
Type
New
Price
$860000 (USD)
Status
In stock
1
0 Comments 0 Shares