Đồng hồ nước komax DN25
Việt Nam
Đồng hồ nước komax DN25
Thân gang
Xuất xứ Korea
Chạy theo cơ chế tuabin cánh quạt
Áp lực 16 bar
Sỉze DN25 - phi 34
các sản phẩm đồng hồ nước komax lắp đặt cho các khu resort , biệt thư , village đáp ứng nhu cầu nước lớn và liên tục cho nhiều người sử dụng
#donghonuoc #watermeter
Đồng hồ nước komax DN25 Thân gang Xuất xứ Korea Chạy theo cơ chế tuabin cánh quạt Áp lực 16 bar Sỉze DN25 - phi 34 các sản phẩm đồng hồ nước komax lắp đặt cho các khu resort , biệt thư , village đáp ứng nhu cầu nước lớn và liên tục cho nhiều người sử dụng #donghonuoc #watermeter
Type
New
Price
$985000 (USD)
Status
In stock
2
1 Comments 1 Shares