đồng hồ nước komax DN32
Việt Nam
đồng hồ nước komax DN32
thân gang
kết nối ren
áp lực 16 bar
nhiệt độ làm việc 40 độ c
đồng hồ nước komax dn32 được lắp đặt cho các đường ống cấp nước nội bộ , khu vực sử dụng nước cho nhiều người hoặc các tập thể sinh hoạt .
http://flowwatermeter.com/dong-ho-nuoc/
đồng hồ nước komax DN32 thân gang kết nối ren áp lực 16 bar nhiệt độ làm việc 40 độ c đồng hồ nước komax dn32 được lắp đặt cho các đường ống cấp nước nội bộ , khu vực sử dụng nước cho nhiều người hoặc các tập thể sinh hoạt . http://flowwatermeter.com/dong-ho-nuoc/
Type
New
Price
$1280000 (USD)
Status
In stock
1
1 Comments 0 Shares