Đồng hồ nước komax DN40
Việt Nam
Đồng hồ nước komax DN40
Thân gang
Kết nối ren
Size DN40 - phi 49
Nhiệt độ làm việc max 40 độ C
Kiểm định - dán tem của cơ quan có thẩm quyền
Chế độ đo cơ học cánh quạt áp lực nước - dòng chảy truyền động trục từ .
http://flowwatermeter.com/dong-ho-nuoc/
Đồng hồ nước komax DN40 Thân gang Kết nối ren Size DN40 - phi 49 Nhiệt độ làm việc max 40 độ C Kiểm định - dán tem của cơ quan có thẩm quyền Chế độ đo cơ học cánh quạt áp lực nước - dòng chảy truyền động trục từ . http://flowwatermeter.com/dong-ho-nuoc/
Type
New
Price
$1860000 (USD)
Status
In stock
1
1 Comments 0 Shares