Đồng hồ nước komax DN50
Việt Nam
Đồng hồ nước komax DN50
Hiệu komax
Xuất xứ Korea
Size DN50 -phi 60
Áp lực 16 bar
Đồng hồ nước komax DN50 thường dùng làm đồng hồ tổng các khu dân cư, tòa nhà công ty , các đơn vị sử dụng nước nhiều và liên tục
http://flowwatermeter.com/dong-ho-nuoc/dong-ho-nuoc-nuoc-sinh-hoat-komax-dn50.html
Đồng hồ nước komax DN50 Hiệu komax Xuất xứ Korea Size DN50 -phi 60 Áp lực 16 bar Đồng hồ nước komax DN50 thường dùng làm đồng hồ tổng các khu dân cư, tòa nhà công ty , các đơn vị sử dụng nước nhiều và liên tục http://flowwatermeter.com/dong-ho-nuoc/dong-ho-nuoc-nuoc-sinh-hoat-komax-dn50.html
Type
New
Price
$4860000 (USD)
Status
In stock
1
1 Comments 0 Shares